Storitve

Storitve opravljamo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva in proračunske uporabnike najkasneje v roku treh delovnih dni od prejema dokumentacije.

Zavedamo se, da imajo odgovorne osebe družb več kot osemurni delavnik. Zato ponujamo možnost naše dosegljivosti tudi izven rednega delavnika do 19. ure ter po potrebi tudi v času dela prostih dni.

Pri opravljanju svojih storitev tesno sodelujemo z odgovorno osebo družbe oziroma z njegovim namestnikom. Strogo se držimo načela poslovne zaupnosti.

Dokumente prevzamemo osebno, preko elektronske pošte ali preko navadne pošte.

Administrativne storitve:

 • urejanje dokumentacije,
 • izstavljanje računov in opominov  v vašem imenu,
 • opravljanje plačilnega prometa preko e-banke.

Knjigovodske storitve:

 • Knjiženje prejetih in izdanih računov,
 • Knjiženje bančnih izpiskov,
 • Knjiženje obračunov DDV,
 • Knjiženje obračunov in izplačil fizičnim osebam na podlagi pogodb,
 • Usklajevanje kartic kupcev in dobaviteljev,
 • Usklajevanje davčnih kartic,
 • Vnos osnovnih sredstev v register.

Obračune:

 • Plač,
 • Podjemne in avtorske pogodbe,
 • Prispevkov za samostojne podjetnike,
 • Prispevkov za lastnike podjetij,
 • Potnih nalogov,
 • Obresti,
 • DDV (mesečni, trimesečni),
 • Amortizacije osnovnih sredstev.

Računovodstvo:

 • Izdelava zaključnega računa,
 • Izdelava medletnih bilanc in poročil za potrebe financiranja in informiranja poslovodne osebe družbe,
 • Priprava poročil za občinske, državne in druge sofinancerje,
 • Priprava zahtevkov za nakazila sredstev občinskih, državnih in drugih sofinancerjev,
 • Redno sodelovanje in komuniciranje z inštitucijami (ministrstvo, občina, davčna uprava, poslovni partnerji),
 • Izdelava predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
 • Aktivno sodelovanje pri inšpekcijskem in revizijskem pregledu,
 • Redno svetovanje in obveščanje glede novosti in sprememb davčne zakonodaje,
 • Oddaja vseh predpisanih obrazcev na DURS, Ajpes, ZPIZ, SURS in druge ustanove,
 • Možnost prijav in odjav zaposlenih preko portala e-Vem.
DABA Računovodski servis - Računovodske storitve

DABA Računovodski servis – Računovodske storitve


V okviru opravljanja računovodskih in drugih storitev  skrbimo za zakonito davčno optimatizacijo poslovanja. Svetujemo tudi na področju računovodstva za javni sektor.

Predvsem pa je vključeno svetovanje pri:

 • Davku na dodano vrednost,
 • Davku od dohodkov pravnih oseb in davčnih odtegljajev,
 • Davku na dejavnost samostojnih podjetnikov,
 • Dohodnini in drugih davkov fizičnih oseb,
 • Davčno načrtovanje in optimatizacija.
DABA Računovodski servis - Davčnno svetovanje

DABA Računovodski servis – Davčnno svetovanje


Svetujemo glede :

 • izbire pravno – organizacijske oblike družbe,
 • pomoč pri ustanovitvi družbe,
 • prednosti in postopka vključitve v sistem DDV,
 • različnih oblik zavarovanja in izplačil fizičnim osebam (družbenik enoosebne družbe, družbenik več osebne družbe, samostojni podjetnik, popoldansko delo, podjemne in avtorske pogodbe)
 • priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih,
 • Celoletno spremljanje in planiranje strategije glede zmanjševanja davčne izpostavljenosti in izboljšanja donosnosti poslovanja.
DABA Računovodski servis - Poslovno finančno svetovanje

DABA Računovodski servis – Poslovno finančno svetovanje