Cenik

Cene določimo  na podlagi skupnega dogovora z naročnikom glede na obseg del. Dogovorimo se lahko za pavšalni mesečni znesek ali glede na dejansko opravljene storitve.

1
30€
na mesec
2
70€
na mesec
3
120€
na mesec
4
180€
na mesec
5
250€
na mesec
6
310€
na mesec
7
400€
na mesec
Št. izdanih računov 0 – 2 1 – 3 16 – 20 21 – 30
Št. prejetih računov 0 – 3 1 – 5 21 – 30 31 – 50
Št. zaposlenih 0 1 3 4
Predvideno število dogodkov 15 30 90 150
Zavezanec za DDV -

 

  • Z večanjem števila zaposlenih, se cena na zaposlenega zmanjša
  • Število zaposlenih vključuje obračun plač, obračun prispevkov za lastnike podjetja, drugi obračuni izplačil fizičnim osebam
  • Število dogodkov se nanaša na število vnesenih poslovnih dogodkov v glavno knjigo (knjiženje bančnih izpiskov, blagajne, obračunov, računov, temeljnic)
Mesečni strošek:
  • Je neto znesek brez DDV
  • Je okviren znesek glede na število dokumentov in obračunov
  • Vključuje svetovanje za potrebe rednega poslovanja
  • Usklajevanje davčnih kartic in kartic kupcev oz. dobaviteljev
  • ne vključuje izdelave letnih zaključnih računov.

Če obsega vašega poslovanja ni v določenih okvirjih in potrebujete ponudbo glede na vaše poslovanje, vas prosimo, da nam pošljete podatke ter zahtevate ponudbo.